نوشته‌ها

فروشگاه انواع توپاز طبیعی

انواع توپاز یکی از سنگهای زیبا و طبیعی است که معادن بسیاری در دنیا دارد. این نگین زیبا را به اشکال مختلفی می تراشند که شکل تراش به محل استفاده در جواهر بستگی دارد و در فروشگاه های معتبر عرضه می کنند.
یکی از سنگ هایی که به عنوان نماد خورشید شناخته می شود در طول تاریخ سنگی ارزشمندی به نام توپاز می باشد شاید برایتان این سوال پیش آمده که مردم کدام کشور این نگین را نماد خورشید می دانستند؟ این اعتقاد در داخل کشور مصر بسیار مرسوم بوده است البته اعتقادات دیگر نیز در کشورهای مختلف نسبت به سنگ توپاز مطرح شده است که به طور مثال یکی از این عقاید در کشور یونان شکل گرفته است که می گویند سنگ توپاز صاحب انرژی از خود متساعد می کند که باعث باطل شدن سحر و جادو می گردد.

سنگ توپاز را بیشتر به چه رنگی می بینید؟
معادن توپاز بسیار زیادی در جهان واقع شده اند که به واسطه انسانهای کنجکاو کشف گشته و تا به امروز توسط بشر مورد بهره برداری قرار گرفته است سنگهای توپازی که از این معادن استخراج می گردند اکثرا به صورت آبی کمرنگ و روشن می باشند و نگین های بسیار کمی هستند به همین خاطر اکثرا این نگین را با ذهنیت رنگ آبی می شناسند.