نوشته‌ها

بازار عمده سنگ زبرجد سبز

فروش عمده سنگ زبرجد در مرکز های خرید و فروش و بازار هایی که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند صورت میپذیرد و فروشگاه های بسیار هم در اقسا نقاط کشور هستند که این نگین را به صورت جزیی عرضه می نمایند.
از معدود نگین های ارزشمند در بازار که طیف رنگی تقریبا یکسانی دارد مس توان یه سنگ زبرجد اشاهر نمود این نگین اکثرا به رنگ سبز و یا کمی مایل به زرد و قهوه ای می باشد یکی از معادن مهم و قابل توجه سنگ زبرجد، معادن زبرجدی است که در کشور پاکستان می باشد و زبرجدی که از معادن این کشور استخراج شده از لحاظ کیفیت و زیبایی نمره قابل قبولی را دربافت کرده است.

زبرجد در شهاب سنگ

جالب است بدانید طی بررسی های انجام شده بر روی شهاب سنگهایی که بر روی زمین افتاده اند متوجه شده اند که در برخی از این شهاب سنگها مقداری نگین زیرجد وجود دارد که این نشان از وجود سنگ زبرجد در برخی از کرات منظورمه شمسی می باشد.