نوشته‌ها

خرید یاقوت کبود و سرخ مرغوب آفریقایی

خرید یاقوت کبود و سرخ مرغوب آفریقایی در بازار کشور بسیار رواج پیدا کرده و نشان دهنده عمق محبوبیت آن در میان مصرف کنندگان ایرانی می باشد.
اگر بخواهیم تمامی سنگهای زینتی را که در کشور ما مورد مصرف هموطنان قرار می گیرند، دسته بندی کرده و اولویتی برای آنها در نظر بگیریم، یقینا بیشترین مصرف مربوط به سنگهایی نظیر عقیق، فیروزه و صدالبته یاقوت می باشد. البته یاقوت به سبب زیبایی منحصربه فردش بودنش در اکثر جواهرات بعنوان نگین استفاده می شود؛ لکن همین نوع کاربرد هم در نوع خود بسیار رضایت بخش بوده است.

خواص شگفت انگیز یاقوت آفریقای

در میان انواع یاقوتها، یاقوت آفریقایی توانسته کاربردی فراتر از سایر مدلها داشته باشد. البته یاقوت از نظر رنگبندی نیز به مدلهای مختلفی تقسیم می شود که بیشترین کاربرد در کشور ما مربوط به یاقوتهای سرح و کبود است. این سنگ خواص بسیاری دارد که در نوع آفریقایی آن، این خواص نمود بیشتری پیدا می کند. از جمله خواصی که می توان به آن اشاره کرد، این است که یاقوت اضطراب و پریشانی را به مرور از بین می برد، در ایجاد آرامش بسیار موثر است، ثروت آفرین به حساب می آید و استفاده از آن در علم سنگ شناسی نیز نشانه قداست سنگ است و رفته رفته فرد مصرف کننده را به خرد و عقولیت می رساند. همین خواصها سبب شده اند تا میزان استقبال مردم از آن رفته رفته افزایش یابد.