نوشته‌ها

قیمت عمده سنگ توپاز لندن

توپاز از سنگهای تمام وارداتی محسوب می شود که معادن آن در کشورهای نظیر روسیه، برزیل، انگلیس و … می باشد. اکثر توپازهای آبی که در بازار کشور ما مورد خرید و فروش قرار می گیرند، آبی رنگ می باشند که طرفدارن بسیاری را در کشور به خود اختصاص داده است.
در مطالب قبلی به این موضوع انواع سنگ توپاز آبی پرداخیتم که به نوع آبی پر رنگ این نگین، توپاز لندن می گویند.

سنگ توپاز لندن

قیمت عمده سنگ توپاز لندن

خواص سنگ توپاز آبی

سنگ توپاز خواص بسیار زیادی دارد که البته براساس نوع آن نیز این خواص متغیر هستند. بعلت اینکه بیشترین کاربرد در ایران مربوط به توپاز آبی می باشد، قصد داریم خواص این سنگ را بطور خلاصه بیان کنیم. توپاز آبی روی چاکرای پنجم و ششم بدن تاثیر می گذارد که در نتیجه آن، کانالها و مجراهای انرژی بدن فعال می شوند و فرد احساس شادابی پیدا می کند؛ روی تقویت اعصاب کار می نماید و در میان سنگ شناسان به سنگ هوشمند مشهور است؛ چراکه انرژی کسب شده را در مجراهایی وارد می کند که نیاز به انرژی بیشتری دارند.
نگاه به ظاهر توپاز آبی نیز فی ذات آرامشبخش است و همین امر سبب شده تا خرید آن مضاعف شود. همچنین استفاده مداوم از این سنگ، انسان را از ابتلا به بیماری های پوستی، گوارشی و مفاصل حفظ می کند و به نظر می رسد شاید همین ویژگی ها برای افزایش میزان محبوبیت این سنگ کافی باشد.