نوشته‌ها

مرکز فروش انواع توپاز لندنی

این مجموعه به عنوان یک مرکز فروش معتبر و دسته اول، انواع سنگ توپاز اصل و معدنی مانند توپاز سوییسی و لندنی و … با کیفیت ها و قیمتهای مناسب و تنوع تامین می نماید.
یکی از مطالبی که جالب است بدانید در مورد سنگ توپاز این اسن که در کشورهایی که مردمانشان به سحر و جادو اعتقاد داشتند مانند کشور هندوستان و یونان و … معتقد بودند که سنگ توپاز از خود انرژی ساطع می کندد که در مقابل سحر و جادو مقابله می کند و میتوان جادوگران را از خود دور نمود.

بهترین نوع توپاز

سنگ توپاز با رنگهای مختلفی در بازار موجود می باشد که از معادن مختلفی در دنیا استخراج شده اند به طور مثال معدن توپازی که در کشور ایرلند وجود دارد و سنگ هایی که از آن استخراج می گردد، رنگی آبی روشنی به خود گرفته اند.
اما بهترین نوع سنگ توپاز، بر اساس نظر کارشناسان و استفاده کنندگان از این سنگ زیبا و درخشنده، سنگ توپاز نارنجی رنگی است که کمی متمایل به رنگ قرمز باشد که این نوع را معمولا به دو اسم توپاز سلطنتی و یا امپریال توپاز در بازار جواهرات می شناسند.