نوشته‌ها

صادرات سنگ فیروزه خام نیشابور

آیا می دانستید صادرات سنگ فیروزه خام نیشابور در زمان های گذشته به دیگر کشورها بسیار زیاد بوده است که این فیروزه در آن کشورها، فرآوری و بر روی جواهرات کار گذاشته می شده است. اما خوب است بدانید که امروزه بر طبق قانون صادرات فیروزه راف نیشابور به خارج از کشور ممنوع است.

بله درست است، جالب است بدانید که یکی از علت هایی که باعث شده سنگ فیروزه را در جهان تورکوییز بنامند این صادرات بیش از حد سنگ خام فیروزه نیشابور به این کشور بوده است که جواهرسازان این کشور پس از خریدن سنگ خام بهترین فیروزه جهان، ان را تراش می داند و با جواهرت ادغام و به دیگر کشورها صادر می کردند که این امر باعث شده فیروزه نیشابور به نام ترک ها به دیگر کشورها صادر بشود و آن را تورکوییز بنامند.

به لطف خداوند مجموعه ی یکتا گوهر با به کارگیری افراد ماهر و چیره دست در زمینه ی تراش سنگ فیروزه نیشابور و وجود جواهرسازان خوش سلیقه در داخل کشور عزیزمان ایران که این نگین را با جواهرات زیبایی که می سازند، ادغام می کنند، شما تاجران و صادر کنندگان عزیزی که تمایل به صادرات سنگ فیروزه را به دیگر کشورها دارید، را می تواند با کیفیت های متنوع و بر اساس نیاز بازار کشور مورد نظرتان، شما را تامین در زمینه ی نگین فیروزه نیشابور و دیگر فیروزه ها تامین نماید.